Like A Stone lyrics

Audioslave

Like A Stone | PDF
On a cob web afternoon,
In a room full of emptiness
By a freeway I confess
I was lost in the pages of a book full of death;
Reading how we'll die alone.
And if we're good we'll lay to rest,
Anywhere we want to go.
In your house I long to be;
Room by room patiently,
I'll wait for you there like a stone.
I'll wait for you there alone.
And on my deathbed I will pray to the gods and the angels,
Like a pagan to anyone who will take me to heaven;
To a place I recall, I was there so long ago.
The sky was bruised, the wine was bled, and there you led me on.
In your house I long to be;
Room by room, patiently,
I'll wait for you there like a stone.
I'll wait for you there alone, alone.
And on I read until the day was gone;
And I sat in regret of all the things I've done;
For all that I've blessed, and all that I've wronged.
In dreams until my death I will wander on.
In your house I long to be;
Room by room, patiently,
I'll wait for you there like a stone.
I'll wait for you there alone, alone.
Translated by google translate

Download Like A Stone PDF

Audioslave

buy album on amazon
 1. play_circle_outline Cochise
 2. play_circle_outline Show Me How To Live
 3. play_circle_outline What You Are
 4. play_circle_outline Gasoline
 5. play_circle_outline Set It Off
 6. play_circle_outline Like A Stone
 7. play_circle_outline I Am The Highway
 8. play_circle_outline Hypnotize
 9. play_circle_outline Light My Way
 10. play_circle_outline Getaway Car
 11. Shadow Of The Sun
 12. Bring 'Em Back Alive
 13. play_circle_outline Exploder
 14. play_circle_outline The Last Remaining Light

"Like A Stone - " translation, meaning in

Add new translation
 • contributor:
  language: Vietnamese
  chiều về trong một căn phòng đầy mạng nhện

  nơi được lấp đầy bởi sự trống rỗng

  vớI sự chân thành tôi thú nhận rằng mình đã đánh mất linh hồn trong những trang sách đầy sự chết chóc

  tôi đọc để biết làm sao con người có thể chết một cách đơn độc đến vậy

  và nếu không còn niềm tin vào cuộc sống tại sao ngườI ta k yên nghỉ

  đi đến bất cứ nơi nào ta muốn tớI
  *
  Trong ngôi nhà của em , nơi mà từ lâu tôi đã hiện diện

  Phòng nốI phòng tôi kiên nhẫn chờ em ở đây

  trong đơn độc

  Trên chiếc dường còn in bóng tử thần

  Tôi sẽ cầu nguyện cho những điều tốt đẹp và cho những thiên thần như 1 niềm tin,

  Cho bất cứ ai đưa tôi đến thiên đường nơi tôi sẽ cất tiếng gọI

  Bầu trờI đang tốI dần , dòng thờI gian như những giọt rượu nho đang chảy

  Và tôi ở đây để đợI em
  *
  Từ lâu tôi đã thuộc về nơi đây , một căn nhà trống trải. từ phòng này đến phòng khác , tôi kiên nhẫn . tôi dợI em ở đây như 1 tảng đá

  Tôi vẫn chờ em trong hiu quạnh

  Và tôi vẫn đọc những trang sách ấy cho ngày dần trôi

  Tôi ngồI đây để suy ngĩ về tất cả những gì tôi đã làm

  Tôi biết tôi đã sai trong giấc mơ về nơi vĩnh hằng mà em đến

  Tôi sẽ ra đi đến 1 nơi vô định

  Tôi vẫn mãi chờ em trong đơn độc

Information

Like A Stone
Audioslave
2002

"Like a Stone" is a song by American rock band Audioslave, featured on their 2002 debut studio album Audioslave. When released as the band's second single in January 2003, the song topped both the Billboard ... wikipedia